ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Ἄπαντα (ποιήματα καὶ πεζά)


Creative Commons License


ask2use.com: Επιτρέπεται η αντιγραφή όλου του κειμένου
ask2use.com: Υποχρεωτική η αναφορά πηγής
ask2use.com: Δεν είναι απαραίτητη η άδεια

Ὁ Κωνσταντῖνος Πέτρου Καβάφης, υἱὸς τοῦ Πέτρου-Ἰωάννη Ἰωάννου Kαβάφη καὶ τῆς Xαρίκλειας Γεωργάκη Φωτιάδη, γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Aἰγύπτου στὶς 29 Aπριλίου 1863 καὶ πέθανε στὴν ἴδια πόλι, τὰ ξημερώματα τῶν ἑβδομηκοστῶν του γενεθλίων, στὶς 29 Ἀπριλίου 1933.


Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 2012-

Σελίδες Πατριδογνωσίας