ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Κρυμμένα ποιήματα (1877;–1932)

 1.   [More happy thou, performing Member] [ὑπὸ κατασκευήν]
 2.   Leaving Therápia [ὑπὸ κατασκευήν]
 3.   Darkness and shadows [ὑπὸ κατασκευήν]
 4.   Ὁ βεϊζαδὲς πρὸς τὴν ἐρωμένην του [ὑπὸ κατασκευήν]
 5.   Dünya güzeli [ὑπὸ κατασκευήν]
 6.   Ὅταν, φίλοι μου, ἀγαποῦσα... [ὑπὸ κατασκευήν]
 7.   Τὸ Νιχῶρι [ὑπὸ κατασκευήν]
 8.   Ἔπος καρδίας [ὑπὸ κατασκευήν]
 9.   Τῷ Στεφάνῳ Σκυλίτσῃ [ὑπὸ κατασκευήν]
 10.   Ἀλληλουχία κατὰ τὸν Βωδελαῖρον [ὑπὸ κατασκευήν]
 11.   [Μίαν ἡμέραν] [ὑπὸ κατασκευήν]
 12.   «Nous n᾿ osons plus chanter les roses» [ὑπὸ κατασκευήν]
 13.   Ἰνδικὴ εἰκών [ὑπὸ κατασκευήν]
 14.   Πελασγικὴ εἰκών [ὑπὸ κατασκευήν]
 15.   Τὸ μετέπειτα [ὑπὸ κατασκευήν]
 16.   Οἱ μιμίαμβοι τοῦ Ἠρώδου [ὑπὸ κατασκευήν]
 17.   Κυανοὶ ὀφθαλμοί [ὑπὸ κατασκευήν]
 18.   Οἱ τέσσαρες τοῖχοι τῆς κάμαράς μου [ὑπὸ κατασκευήν]
 19.   Ἔμπορος Ἀλεξανδρεύς [ὑπὸ κατασκευήν]
 20.   Λαγίδου φιλοξενία [ὑπὸ κατασκευήν]
 21.   Ἐν τῷ κοιμητηρίῳ [ὑπὸ κατασκευήν]
 22.   Πριάμου νυκτοπορία [ὑπὸ κατασκευήν]
 23.   Θεατὴς δυσαρεστημένος [ὑπὸ κατασκευήν]
 24.   Πρὸ τῆς Ἱερουσαλήμ (α' καὶ β') [ὑπὸ κατασκευήν]
 25.   Δευτέρα Ὀδύσσεια [ὑπὸ κατασκευήν]
 26.   Ὅποιος ἀπέτυχε [ὑπὸ κατασκευήν]
 27.   Τὸ πιόνι [ὑπὸ κατασκευήν]
 28.   Τρόμος [ὑπὸ κατασκευήν]
 29.   Στὸ σπίτι τῆς ψυχῆς [ὑπὸ κατασκευήν]
 30.   Βροχή [ὑπὸ κατασκευήν]
 31.   La jeunesse blanche [ὑπὸ κατασκευήν]
 32.   Γνωρίσματα [ὑπὸ κατασκευήν]
 33.   Αἰωνιότης [ὑπὸ κατασκευήν]
 34.   Σύγχυσις [ὑπὸ κατασκευήν]
 35.   Σαλώμη [ὑπὸ κατασκευήν]
 36.   Χαλδαϊκὴ εἰκών [ὑπὸ κατασκευήν]
 37.   Ὁ Ἰουλιανὸς ἐν τοῖς Μυστηρίοις [ὑπὸ κατασκευήν]
 38.   Ἡ γαλῆ [ὑπὸ κατασκευήν]
 39.   Ἡ Τράπεζα τοῦ Μέλλοντος [ὑπὸ κατασκευήν]
 40.   Ἀδύνατα [ὑπὸ κατασκευήν]
 41.   Πρόσθεσις [ὑπὸ κατασκευήν]
 42.   Ἀνθοδέσμαι [ὑπὸ κατασκευήν]
 43.   Λοεγκρίν [ὑπὸ κατασκευήν]
 44.   Ἡ ὑποψία [ὑπὸ κατασκευήν]
 45.   Στρατηγοῦ θάνατος [ὑπὸ κατασκευήν]
 46.   Ἡ ἐπέμβασις τῶν θεῶν [ὑπὸ κατασκευήν]
 47.   Ὁ βασιλεὺς Κλαύδιος [ὑπὸ κατασκευήν]
 48.   Ἡ ναυμαχία [ὑπὸ κατασκευήν]
 49.   Ὅταν ὁ φύλαξ εἶδε τὸ φῶς [ὑπὸ κατασκευήν]
 50.   Οἱ ἐχθροί [ὑπὸ κατασκευήν]
 51.   Τεχνητὰ ἄνθη [ὑπὸ κατασκευήν]
 52.   Δυνάμωσις [ὑπὸ κατασκευήν]
 53.   Ὁ Σεπτέμβρης τοῦ 1903 [ὑπὸ κατασκευήν]
 54.   Ὁ Δεκέμβρης τοῦ 1903 [ὑπὸ κατασκευήν]
 55.   Ὁ Γενάρης τοῦ 1904 [ὑπὸ κατασκευήν]
 56.   Στὲς σκάλες [ὑπὸ κατασκευήν]
 57.   Στὸ θέατρο [ὑπὸ κατασκευήν]
 58.   Ποσειδωνιᾶται
 59.   Τὸ τέλος τοῦ Ἀντωνίου [ὑπὸ κατασκευήν]
 60.   27 Ἰουνίου 1906 2 μ.μ. [ὑπὸ κατασκευήν]
 61.   Κρυμμένα [ὑπὸ κατασκευήν]
 62.   Ἔρωτος ἄκουσμα [ὑπὸ κατασκευήν]
 63.   «Τὰ δ᾿ ἄλλα ἐν Ἅδου τοῖς κάτω μυθήσομαι» [ὑπὸ κατασκευήν]
 64.   Ἔτσι [ὑπὸ κατασκευήν]
 65.   Ἐπάνοδος ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα [ὑπὸ κατασκευήν]
 66.   Φυγάδες [ὑπὸ κατασκευήν]
 67.   Θεόφιλος Παλαιολόγος [ὑπὸ κατασκευήν]
 68.   Κι ἀκούμπησα καὶ πλάγιασα στὲς κλίνες των [ὑπὸ κατασκευήν]
 69.   Μισὴ ὥρα [ὑπὸ κατασκευήν]
 70.   Σπίτι μὲ κῆπον [ὑπὸ κατασκευήν]
 71.   Μεγάλη ἑορτὴ στοῦ Σωσιβίου [ὑπὸ κατασκευήν]
 72.   Συμεών [ὑπὸ κατασκευήν]
 73.   Ὁ δεμένος ὦμος [ὑπὸ κατασκευήν]
 74.   Νομίσματα [ὑπὸ κατασκευήν]
 75.   Πάρθεν [ὑπὸ κατασκευήν]
 76.   Ἀπ᾿ τὸ συρτάρι [ὑπὸ κατασκευήν]
 77.   [Σκλάβος καὶ δοῦλος] [ὑπὸ κατασκευήν]
 78.   [Χρώματα] [ὑπὸ κατασκευήν]
 79.   [Τὴν ψυχὴν ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον] [ὑπὸ κατασκευήν]
 80.   [Πρῶτα ὁ Ματθαῖος, πρῶτα ὁ Λουκᾶς] [ὑπὸ κατασκευήν]


[More happy thou, performing Member]

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Leaving Therápia

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Darkness and shadows

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ βεϊζαδὲς πρὸς τὴν ἐρωμένην του

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Dünya güzeli

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὅταν, φίλοι μου, ἀγαποῦσα...

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὸ Νιχῶρι

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἔπος καρδίας

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τῷ Στεφάνῳ Σκυλίτσῃ

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀλληλουχία κατὰ τὸν Βωδελαῖρον

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

[Μίαν ἡμέραν]

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

«Nous n᾿ osons plus chanter les roses»

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἰνδικὴ εἰκών

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πελασγικὴ εἰκών

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὸ μετέπειτα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Οἱ μιμίαμβοι τοῦ Ἠρώδου

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κυανοὶ ὀφθαλμοί

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Οἱ τέσσαρες τοῖχοι τῆς κάμαράς μου

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἔμπορος Ἀλεξανδρεύς

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Λαγίδου φιλοξενία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἐν τῷ κοιμητηρίῳ

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πριάμου νυκτοπορία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Θεατὴς δυσαρεστημένος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πρὸ τῆς Ἱερουσαλήμ (α' καὶ β')

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Δευτέρα Ὀδύσσεια

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὅποιος ἀπέτυχε

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὸ πιόνι

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τρόμος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Στὸ σπίτι τῆς ψυχῆς

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Βροχή

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

La jeunesse blanche

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Γνωρίσματα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Αἰωνιότης

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Σύγχυσις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Σαλώμη

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Χαλδαϊκὴ εἰκών

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Ἰουλιανὸς ἐν τοῖς Μυστηρίοις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ γαλῆ

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ Τράπεζα τοῦ Μέλλοντος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀδύνατα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πρόσθεσις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀνθοδέσμαι

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Λοεγκρίν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ ὑποψία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Στρατηγοῦ θάνατος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ ἐπέμβασις τῶν θεῶν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ βασιλεὺς Κλαύδιος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἡ ναυμαχία

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὅταν ὁ φύλαξ εἶδε τὸ φῶς

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Οἱ ἐχθροί

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Τεχνητὰ ἄνθη

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Δυνάμωσις

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Σεπτέμβρης τοῦ 1903

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Δεκέμβρης τοῦ 1903

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ Γενάρης τοῦ 1904

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Στὲς σκάλες

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Στὸ θέατρο

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ποσειδωνιᾶται

Ποσειδωνιάταις τοῖς ἐν τῷ Τυρρηνικῷ κόλπῳ τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν οὖσιν ἐκβαρβαρῶσθαι Τυρρηνοῖς ἢ Pωμαίοις γεγονόσι καὶ τήν τε φωνὴν μεταβεβληκέναι, τά τε πολλὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄγειν δὲ μιάν τινα αὐτοὺς τῶν ἑορτῶν τῶν Ἑλλήνων ἔτι καὶ νῦν, ἐν ᾗ συνιόντες ἀναμιμνήσκονται τῶν ἀρχαίων ὀνομάτων τε καὶ νομίμων, ἀπολοφυράμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ δακρύσαντες ἀπέρχονται.

AΘΗΝAΙΟΣ

Τὴν γλῶσσα τὴν ἑλληνικὴ οἱ Ποσειδωνιᾶται
ἐξέχασαν τόσους αἰῶνας ἀνακατευμένοι
μὲ Τυρρηνούς, καὶ μὲ Λατίνους, κι ἄλλους ξένους.
Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἔμενε προγονικὸ
ἦταν μιὰ ἑλληνικὴ γιορτή, μὲ τελετὲς ὡραῖες,
μὲ λύρες καὶ μὲ αὐλούς, μὲ ἀγῶνας καὶ στεφάνους.
Κ᾿ εἶχαν συνήθειο πρὸς τὸ τέλος τῆς γιορτῆς
τὰ παλαιά τους ἔθιμα νὰ διηγοῦνται,
καὶ τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα νὰ ξαναλένε,
ποὺ μόλις πιὰ τὰ καταλάμβαναν ὀλίγοι.
Καὶ πάντα μελαγχολικὰ τελείων᾿ ἡ γιορτή τους.
Γιατὶ θυμοῦνταν που κι αὐτοὶ ἦσαν Ἕλληνες –
Ἰταλιῶται ἕναν καιρὸ κι αὐτοί·
καὶ τώρα πῶς ἐξέπεσαν, πῶς ἔγιναν,
νὰ ζοῦν καὶ νὰ ὁμιλοῦν βαρβαρικὰ
βγαλμένοι –ὢ συμφορά!– ἀπ᾿ τὸν Ἑλληνισμό.

[1906]

Ἀρχὴ σελίδος

Τὸ τέλος τοῦ Ἀντωνίου

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

27 Ἰουνίου 1906 2 μ.μ.

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κρυμμένα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἔρωτος ἄκουσμα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

«Τὰ δ᾿ ἄλλα ἐν Ἅδου τοῖς κάτω μυθήσομαι»

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἔτσι

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἐπάνοδος ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Φυγάδες

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Θεόφιλος Παλαιολόγος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κι ἀκούμπησα καὶ πλάγιασα στὲς κλίνες των

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Μισὴ ὥρα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Σπίτι μὲ κῆπον

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Μεγάλη ἑορτὴ στοῦ Σωσιβίου

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Συμεών

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ὁ δεμένος ὦμος

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Νομίσματα

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Πάρθεν

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Ἀπ᾿ τὸ συρτάρι

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

[Σκλάβος καὶ δοῦλος]

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

[Χρώματα]

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

[Τὴν ψυχὴν ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον]

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

[Πρῶτα ὁ Ματθαῖος, πρῶτα ὁ Λουκᾶς]

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

[]

Ἀρχὴ σελίδος

Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 25 Μαρτίου 2016