ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863–1933)

Βιογραφία

Εἰσαγωγή

Ὁ Κωνσταντῖνος Πέτρου Καβάφης, υἱὸς τοῦ Πέτρου-Ἰωάννη Ἰωάννου Kαβάφη καὶ τῆς Xαρίκλειας Γεωργάκη Φωτιάδη, γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Aἰγύπτου στὶς 29 Aπριλίου 1863 καὶ πέθανε στὴν ἴδια πόλι, τὰ ξημερώματα τῶν ἑβδομηκοστῶν του γενεθλίων, στὶς 29 Ἀπριλίου 1933.

 

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του

[ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ]

 

Ἐργογραφία

Ποιητικαὶ συλλογαί:

 • Κ.Π. Καβάφη, «Ποιήματα», Α' (1896–1918) καὶ Β' (1919–1933), πρώτη τυποποιημένη ἔκδοσις, φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Ἴκαρος, 1963
 • Κ.Π. Καβάφη, «Ἀνέκδοτα ποιήματα (1882–1923)», φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Ἴκαρος, 1968
 • Κ.Π. Καβάφη, «Αὐτόγραφα ποιήματα (1896–1910)», τὸ τετράδιο Σεγκοπούλου σὲ πανομοιότυπη ἔκδοση παρουσιασμένη ἀπὸ τὸν Γ.Π. Σαββίδη, Τεχνογραφική, 1968
 • Κ.Π. Καβάφη, «Ἀποκηρυγμένα ποιήματα καὶ μεταφράσεις (1886–1898)», φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Ἴκαρος, 1983
 • Κ.Π. Καβάφη, «Κρυμμένα ποιήματα (1877;–1923)», φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, Ἴκαρος, 1993

 • Καβάφη, «Ἄπαντα τὰ ποιήματα» [σ.σ. τὰ ἀναγνωρισμένα], εἰσαγωγή-σχόλια Μανώλη Γιαλουράκη, Ὠρόρα, ἄνευ χρονολογίας [19χχ;]
 • Κ.Π. Καβάφης, «Ἄπαντα τὰ ποιήματα», εἰσαγωγή-ἐπιμέλεια: Σόνια Ἰλίνσκαγια, Νάρκισσος, 2003, ISBN 960-8239-09-05
 • Κ.Π. Καβάφης, «Ἄπαντα τὰ δημοσιευμένα ποιήματα», ἐπιμέλεια: Ῥένος, Ἦρκος καὶ Στάντης Ἀποστολίδης, Τὰ Νέα Ἑλληνικά, 2006, ISBN 960-87431-0-9, 978-960-87431-0-6

 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφικαὶ μελέται:

 • Γ.Π. Σαββίδης, «Οἱ καβαφικὲς ἐκδόσεις (1891–1932)», περιγραφὴ καὶ σχόλιο, βιβλιογραφικὴ μελέτη, ἔκδ. «Ταχυδρόμου», 1966
Φιλολογικαὶ μελέται:
 • «Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη», ἐπιμέλεια: Μιχάλης Πιερῆς, ἐπιμέλεια σειρᾶς: Νάσος Βαγενᾶς, Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, α' ἔκδ. 1999, ε' ἔκδ. 2005, ISBN 960-7309-66-9, 978-960-7309-66-2
 • Σαράντος Ἰ. Καργάκος, «Κ.Π. Καβάφης: Ἡ νεώτερη αἰγυπτιακὴ σφίγγα», Ἀρμός, 2009, ISBN 978-960-527-538-9

 

Δικτυακοὶ τόποι


Κωνσταντῖνος Π. Καβάφης
Σελίδες Πατριδογνωσίας

Φειδίας Ν. Μπουρλᾶς
Ἀθῆναι, 4 Σεπτεμβρίου 2012